Πάσχα 2018

Σημείωση: Ο Πατήρ Κωνσταντίνος θα είναι διαθέσιμος για εξομολόγηση μία ώρα πριν την αρχή των ακολουθιών που σημειώνονται με το σύμβολο .

Ακολουθίες Μεγάλης Εβδομάδας 2018
Παρασκευή 30/3/2018 18:30 Θεία Λειτουργία των Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων και Εσπερινός του Λαζάρου
Σάββατο του Λαζάρου 31/3/2018 09:30 Όρθρος και Θεία Λειτουργία
18:30 Εσπερινός Των Βαϊων
Κυριακή Των Βαϊων 1/4/2018 09:30 Όρθρος και Θεία Λειτουργία
19:00 Ακολουθία του Νυμφίου
Μεγάλη Δευτέρα 2/4/2018 19:00 Ακολουθία του Νυμφίου (Όρθρος Μ. Τρίτης)
Μεγάλη Τρίτη 3/4/2018 19:00 Ακολουθία του Νυμφίου (Όρθρος Μ. Τετάρτης)
Μεγάλη Τετάρτη 4/4/2018 09:30 Θεία Λειτουργία των Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων
18:00 Ακολουθία του Ευχελαίου
19:00 Ακολουθία του Νυμφίου (Όρθρος Μ. Πέμπτης)
Μεγάλη Πέμπτη 5/4/2018 09:30 Εσπερινός και Θεία Λειτουργία Μ. Βασιλείου (O Μυστικός Δείπνος)
18:00 Ακολουθία Παθών του Κυρίου (Τα 12 Ευαγγέλια)
Μεγάλη Παρασκευή 6/4/2018 09:30 Ακολουθία των Μεγάλων Ωρών
11:00 Εσπερινός της Αποκαθήλωσης
19:00 Επιτάφιος – Εγκώμια (Όρθρος Μ. Σαββάτου)
20:30 Περιφορά του Επιταφίου
Μεγάλo Σάββατο 7/4/2018 09:30 Εσπερινός και Θεία Λειτουργία Μ. Βασιλείου (Η Πρώτη Ανάσταση)
23:00 Η Παννυχίς
Κυριακή του Πάσχα 8/4/2018 00:00 Όρθρος και Θεία Λειτουργία της Αναστάσεως
11:00 Εσπερινός της Αγάπης

Easter 2018

Please note: Father Constantinos will be available for confession starting one hour before the services marked with the symbol .

Services of the Holy Week 2018
Friday 30/3/2018 18:30 Service of the Pre-sanctified Holy Gifts and Vespers of Lazarus Resurrection
Saturday of Lazarus 31/3/2018 09:30 Matins and Liturgy
18:00 Vespers of Palm Sunday
Palm Sunday 1/4/2018 09:30 Matins and Liturgy
19:00 Service of the Bridegroom (Nymphios)
Holy Monday 2/4/2018 19:00 Service of the Bridegroom (Matins of Holy Tuesday)
Holy Tuesday 3/4/2018 19:00 Service of the Bridegroom (Matins of Holy Wednesday)
Holy Wednesday 4/4/2018 09:30 Service of the Pre-sanctified Holy Gifts
18:00 Service of the Anointing
19:00 Service of the Bridegroom (Matins of H. Thursday)
Holy Thursday 5/4/2018 09:30 Vespers and Liturgy of St Basil (The Last Supper)
18:00 Service of our Lord's Passions (Τhe reading of the 12 Gospels)
Holy Friday 6/4/2018 09:30 Service of the Royal Hours
11:00 Vespers of the Deposition
19:00 Service of the Lamentations – Epitaph
20:30 Procession of the Epitaph
Holy Saturday 7/4/2018 09:30 Vespers and Liturgy of St. Basil (First Resurrection)
23:00 Easter Vigil
Easter Sunday 8/4/2018 00:00 Matins and Liturgy of Easter
11:00 Vespers of Easter

 

Ο Εσταυρωμένος
Επιτάφιος
Η Παννυχίς